Oulun vihreät nuoret ry

Perustietoja

Olemme Oulussa ja lähialueilla toimiva rekisteröity yhdistys.

Yhdistyksen tarkoitus on aktivoida ja rohkaista nuoria ja nuoria aikuisia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kestävän kehityksen pohjalta vihrein periaattein, edistää ja suojella elämisen laatua ja tasa-arvoisuutta, luonnonvarojen säilymistä ja luonnon moninaisuutta sekä elinympäristön viihtyisyyttä, terveellisyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi yhdistyksen tarkoitus on edistää kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia sekä tukea Vihreä liitto r.p:n toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • kerää ja välittää tietoa,
  • tekee aloitteita ja kannanottoja,
  • harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
  • harjoittaa nuorisotoimintaa

Oulun vihreät nuoret on jäsenenä valtakunnallisessa Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitossa, Oulun vaalipiirin Vihreissä sekä Oulun vihreässä kunnallisjärjestössä.